Kan je evangeliseren zonder apologetiek?

door

Gigi Farricella

 

 

Samenvatting: christenen die willen evangeliseren hebben apologetiek nodig

Moeilijkheid

 

Navigatietips:

Algemene disclaimer: zie onderaan

 

 


Copyright 2000,  Luigi Farricella, Voorburg, Nederland

 

Wat zouden wij kunnen zeggen tegen een moslim die zegt: "Bekeert u, want alleen door de Koran is het heil mogelijk!" Wat zou uw antwoord daarop kunnen zijn? Als u zegt "Jezus heeft mijn leven gered" dan kan hij terugzeggen dat Mohammed zijn leven gered had! En als u zegt dat Jezus in uw hart heeft gesproken, misschien kan hij hele gedichten citeren die Allah in zijn hart geschreven heeft!

Hoe kan je zeggen, wie van de twee gelijk heeft? Hier komt de apologetiek aan het werk! (Apologetiek betekent immers "intellectuele verdediging") De taak van de apologeet bestaat eigenlijk in het ontdekken van bewijsstukken die gebruikt kunnen worden in de verdediging van de christelijke opstellingen. Zo probeert de apologeet argumenten te vinden die het christendom kunnen onderbouwen.

Evangelisatie zonder apologetiek is niet makkelijk. Als wij niet in staat zijn de mensen te overtuigen dat wij goede redenen hebben te beweren dat er een God bestaat en dat Jezus diens zoon is, dan heeft evangelisatie weinig kans van slagen. De enige die iemand tot het geloof kan brengen is God alleen. Maar wij kunnen "een weg banen", we kunnen die grootste belemmeringen weg nemen, als wij in staat zijn "het juiste antwoord te geven".

Apologetiek is een vak. Men moet leren hoe men een gesprek met niet-christenen (of met christenen met twijfels) moet voeren. Er zijn veel boeken over apologetiek. Ze komen meestal uit Amerika (voornamelijk uit het evangelische milieu) of uit de Rooms katholieke kring. Wij, Europese protestanten, hebben bijzonder weinig gedaan in dit gebied! Jammer, want wij hebben nu een problemen als wij iets over apologetiek willen lezen: deze boeken zijn meestal in het Engels! In het Nederlands zijn er slechts een paar titels voorhanden.

Zijn er mensen in de Kerk die geïnteresseerd zijn zich in het vak "apologetiek" te verdiepen? Zijn er mensen in de Kerk die een van de goede apologetische boeken samen zouden willen bestuderen? Zijn er mensen in de Kerk die hun verstandelijke bekwaamheid zouden willen gebruiken om evangelisatie met een apologetische kleur te willen bedrijven?

Onze Vader heeft ons geboden Hem lief te hebben ook met "geheel ons verstand". Laten we Hem gehoorzamen.

 

 

Copyright 2000,  Luigi Farricella, Voorburg, Nederland


Aantal bezoekers sinds 3 april 2000:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Pagina Layout: Copyright 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 3 april 2000
Pagina bijgewerkt op:  3 april 2000

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.