Citerenswaardige citaten

 

Navigatietips:   als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan


 

,,Filosofen in de 20ste eeuw hebben zichzelf nutteloos gemaakt. Ze zijn wel nuttig op de universiteiten, maar zij zijn nutteloos voor alle anderen.''

Lou Marinoff - 7 mei 2002, Wauw heb jij een persoonlijk filosoof?, Trouw

 

,,Abraham Kuyper maakte van de gereformeerde orthodoxie alléén scholastiek. Toen de gereformeerden die opruimden, bleef er niets over. Want ze hebben nooit vroomheid gekend.''

Prof. C. Graafland - 13 april 2002, Prof. dr. C. Graafland: Voor veel mensen ben ik de kwaaie pier, Trouw

 

"Zo'n Derrida bijvoorbeeld, dat vind ik wel de allerergste intellectuele schurk. Net zoals bij Sartre of Foucault is hij niet trouw aan het waarheidsethos."

Herman Philipse - 11 april 2002, Fragment / Herman Philipse over Friedrich Nietzsche (1844-1900), Trouw

 

Heeft u een citerenswaardig citaat? Zend het ons toe onder bronvermelding, en wellicht ziet u het door u gekozen citaat hier terug.Aantal bezoekers sinds 13 april 2002:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2001 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 13 april 2002
Pagina bijgewerkt op: 

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.