Van de klok en de klepel

door 

Tjerk Muller

Algemene disclaimer: zie onderaan


Wil PvdA-staatssecretaris Adelmund meeliften op het succes van Pim Fortuyn? Als men de kranten moet geloven zijn de recente uitlatingen van Adelmund zuiver verkiezingsgericht. Het CDA voegt hier nog de verdenking aan toe, dat de socialiste via een achterdeur meer greep op het bijzonder onderwijs wenst te krijgen.

En dat lijkt niet geheel zonder waarheid. Emotioneel geroerd riep Adelmund in het TV-programma Nova uit dat "ze van onze kinderen" af moeten blijven. Hoe bedoelt de staatssecrataris dat:  'Onze kinderen?' Zijn kinderen tegenwoordig staatseigendom of zo? Geboren om gekneed en geïndoctrineerd te worden naar onze ideologie, om vervolgens lid te worden van de jeugdafdeling van de Partij? En wie zijn 'ze'? Rukt de onzichtbare ideologische vijand, meer dan tien jaar na de beslechting van de Koude Oorlog, nog één keer op?

De aanval op het Islamitisch onderwijs komt van de kant van de PvdA uit onverwachte hoek. Want zijn het niet juist de Marrokaanse en Turkse mede-landers die vandaag de dag in Nederland het nieuwe proletariaat uitmaken? Het lijkt me dat Adelmund het vanuit haar ideologie juist toe zou moeten juichen dat de 'verworpenen der aarde', de nieuwe arbeidersklasse, zich emanciperen, en de strijd-trom roeren. Ligt dat niet op één lijn met de idealen van de revolutie? 

Maar de onderklasse stemt over het algemeen niet, en levert dus ook niets op voor onze salonsocialisten op het pluche. Zou zij dat wel doen, en bij voorbeeld via een Islamitische volkspartij eenheid kunnen bereiken boven alle verschillen en tegenstellingen die er in onze samenleving bestaan tussen moslims van verschillende afkomst bestaan, dan zou Adelmund waarschijnlijk een stuk genuanceerder gereageerd hebben. Maar de politieke werkelijkheid maakt dat de eventuele gekwetste gevoelens van Nederlandse moslims haar geen zier interesseren.

Daarmee zou alles gezegd zijn, áls het verhaal van Adelmund zou kloppen. Maar het BVD-rapport waar zij op reageerde als was ze een gast bij Rick Niemans Nieuws aan Tafel, geeft geen aanleiding tot de hevigheid van haar stellingname. Wel ontvangen verschillende Islamitische scholen steun van 'foute' Saoudische geldschieters, maar van directe fundamentalistische invloed op het onderwijs is weinig bewijs. En van strafbare feiten is al helemaal geen sprake.

Waarmee we weer terug zijn bij de vraag of de staatssecretarisch wil meeliften op het succes van 'bruin' taalgebruik en stemmingmakerij. Immers, de staatssecretaris had het concept rapport reeds vanaf november kunnen lezen. Vraag die opkomt na haar politieke blunder van afgelopen maandag is alleen, of ze dat überhaupt wel gedaan heeft.


© Tjerk W. Muller, Den Haag, 23 februari 2002

 

Navigatietips:


Aantal bezoekers sinds 23 februari 2002

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 23 februari 2002
Pagina bijgewerkt op:

Algemene disclaimer:
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.