Jenny Goeree

door

Tjerk Muller

Algemene disclaimer: zie onderaan


Rabbijn Evers voelt zich gekwetst door de uitlatingen van Jenny Goeree. Goeree werd midden jaren '80 al berucht als evangeliste doordat ze stelde dat de joden de holocaust over zichzelf hadden afgeroepen door Jezus naar het kruis te verwijzen. Eigen schuld, dikke bult. Via huis-aan-huisfolders werd deze 'blijde boodschap' toen aan de man gebracht.

Inmiddels heeft Goeree het internet ontdekt, en valt het goede nieuws over Jezus en Auschwitz op het wereldwijde web te lezen. Het is allemaal niet zinloos, bezweert Goeree ons, bij wijze van theodicee. Er zit een plan achter. In hoeverre God er op deze manier ook inderdaad beter af komt, is natuurlijk zeer de vraag. 

Evenzeer de vraag is waarom rabbijn Evers zich hier zo druk over maakt. Zijn argument dat Goeree's uitlatingen gevaarlijk zijn omdat in het verleden dergelijke uitlatingen meermalen tot pogroms hebben geleid lijkt me sterk overtrokken. Niemand neemt Goeree serieus, en voor volkswoede tegen de joden hoeft dus niet gevreesd te worden. 

In feite is zij zélf het beste medicijn tegen de gedachte dat de Joden met de terechtstelling van Jezus schuld hebben aan de holocaust, omdat niemand met Jenny Goeree geassocieerd wenst te worden. Hoe harder zij roept dat de concentratiekampen de wrake Gods op de verwerping van Jezus vormen, hoe minder animo er voor die gedachte zal zijn. Goeree is een soort Christelijke Janmaat, de dorpsgek van Nederland die af en toe wat racistische taal uitslaat. 

Evers hoeft dus niet te vrezen: verreweg de meeste mensen vinden de beweringen van de zelfbenoemde 'evangeliste' zo absurd dat ze niet eens de moeite zullen nemen tegenargumenten te geven - iets dat de rabbijn zelf wel noodzakelijk acht. 

Terecht heeft het CIDI tot nog toe dus geen stappen tegen Goeree ondernomen. Dat rabbijn Evers dat wel doet, heeft niet zozeer te maken met zijn angst voor pogroms, maar met het feit dat hij het niet uit kan staan dat iemand beweert dat de Holocaust het gevolg is van de uitroep: "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen". 

Die ergernis is op zichzelf genomen ook wel legitiem. Maar zijn er ook in de Bijbel niet nog veel meer grievende uitlatingen in dezelfde trant te vinden? Zo wordt in het Nieuwe Testament inderdaad niet de holocaust, maar wel de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 verbonden met de joodse afwijzing van Jezus. Die verwoesting liet een diepe crisis na in het joods bewustzijn. Het markeerde het einde van de Joodse staat en de tempelcultus, en het begin van de diaspora die tot 1948 duurde. Is het niet evenzogoed kwetsend als we in de mond van Jezus vinden dat die crisis het oordeel is op zijn verwerping door het Joodse volk? 

En wat te denken van de profeten die de ene doemvolle gebeurtenis na de andere uitleggen als oordeel Gods en zo betekenis en zin vinden voor wat zinloos lijkt. Zwangere vrouwen die opengereten worden, knapen die worden verkracht. Hebben bepaalde passages in de Tenach van rabbijn Evers niet veel weg van de intenties van Jenny Goeree? Me dunkt dat zijn eigen profeten de Assyrische holocaust met de onbekeerlijkheid van Israël verbinden.

Het enige verschil tussen deze profeten en Jenny Goeree is haar afkomst. Dat is het eigenlijke punt waarop Evers zich zou moeten concentreren: Goeree meet zich het recht aan een ander volk de schuld te mogen aanzeggen van het hun overkomen leed. Dat is niet zozeer in- en inongevoelig, als wel onchristelijk pedant. 

 


© Tjerk W. Muller, Groenekan, 6 september 2001

 

Navigatietips:


Aantal bezoekers sinds 8 sept. 2001

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 7 september 2001
Pagina bijgewerkt op:

Algemene disclaimer:
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.