Kerkenraad

door

Tjerk Muller

Algemene disclaimer: zie onderaan


Nu de nieuwe spelling ook de spellingcorrectors bereikt heeft, kan men geen woord normaal meer schrijven, of de tekstverwerker plaatst er wel een subtiel rood krabbeltje onder.

Onlangs wilde ik het woord 'tractaat' schrijven. 'Niks daarvan', zei Bill Gates via zijn software tegen me. 'Dat mag niet!'. 'Traktaat' dus, met een 'k'. Andersom mag 'redaktie' weer niet, want dit moet 'redactie' zijn. Lekker praktisch, vooral als je bedenkt dat de spelling consequent wilde zijn en de regels wilde vergemakkelijken.

Makkelijk zou zijn geweest de spellingsregels te laten zoals ze 15 jaar geleden in mijn onderbewuste waren opgeslagen. Maar vermoedelijk wilden enkele letterkundigen hun naam vereeuwigen door een revolutionaire daad. Ik hoop dat, indien zij ooit een straat naar zich vernoemd krijgen, die naam onjuist wordt gespeld.

Het meest ergerlijke zijn nog wel gekoppelde woorden zoals 'pannenkoek' en 'kippensoep'. Eenduidigheid is hier al helemaal ver te zoeken. Waarom heet een boom die peren voortbrengt bijvoorbeeld 'perenboom', terwijl een boom die appels voortbrengt 'appelboom' heet? Waarom niet 'peerboom' of 'appelenboom'?

Terwijl het allemaal zo eenvoudig was. Je koppelt twee woorden, zoals 'hond' en 'hok', hetgeen het woord 'hondhok' ten gevolg heeft, en omdat dat we dat niet uit kunnen spreken smokkelen we er een 'e' tussen. Vervolgens zijn we die 'e' gaan schrijven, en toen zijn de Neerlandici zich ermee gaan bemoeien. 'Dat kan toch eigenlijk niet', moeten enkelen gedacht hebben, en zich een weg gebaand naar de commissie voor de spelling. 'Dat wordt dus hondenhok' zei men midden jaren negentig.  Alsof er meerdere honden in dat hok zitten! Leuk als je in een asiel werkt, maar voor de meeste Nederlanders gewoon een pertinente onwaarheid.

Ook zoiets: 'Kersenpit'. Van hoeveel kersen kan een pit de pit zijn? Precies, van één kers! Niet meer en niet minder. De enige morgelijke uitleg van het woord 'kersenpit' die aan de absurditeit ontsnapt is dat de pit een zaadje is waar later een boom met fraaie kersen uit kan groeien.

Moeilijk, moeilijk, moeilijk. We zitten dus opgescheept met een regel die woorden oplevert die inhoudelijke nonsens baren. Het enige dat men in deze taalverkrachting heeft overgeslagen is de verjaardag van onze koningin, omdat dan op zou vallen tot welke constitutionele onjuistheden de nieuwe spelling leidt. De koningin mocht eens boos worden.

Voor de kerk wordt er echter geen uitzondering gemaakt. 'Kerkenraad' luidt de nieuwe spelling. Was alvast een onbedoeld voorproefje op de SoW-fusie? De indruk wordt door de nieuwe spelling immers gewekt dat het college van ouderlingen over meerdere kerken leiding geeft. Kennelijk waren de leden van de spellingscommissie banger voor de koningin dan voor de Here God.

't Zou me niets verbazen als hun eventuele straatnamen inderdaad verkeerd gespeld worden.


© Tjerk W. Muller, Groenekan, 18 augustus 2001

 

Navigatietips:


Aantal bezoekers sinds 1 september 2001

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 18 augustus
Pagina bijgewerkt op:

Algemene disclaimer:
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.