Filosofie voor Beginners

Het ondraaglijke gewicht van de filosofie lichter gemaakt

door

Donald Palmer

 

Navigatietips:

 

Samenvatting: een leuke inleiding tot de geschiedenis van de filosofie

Moeilijkheidsgraad: 2 (populair)

1 = heel makkelijk, leuk
2 = populair
3 = serieus, academisch
4 = moeilijk
5 = onderzoek

 

Overzicht:

 


Bibliografische gegevens

In het kort:
Donald Palmer. Filosofie voor Beginners: het ondraaglijke gewicht van de filosofie lichter gemaakt. Vert. door A. Both. Utrecht: Spectrum, 1998.

Titel: Filosofie voor Beginners
Ondertitel: het ondraaglijke gewicht van de filosofie lichter gemaakt

Oorspronkelijke titel: Looking at Philosophy. The Unbearable Heaviness of Philosophy Made Lighter
Auteur en illustrator: Donald Palmer
Vertaald door: Annet Both
Uitgegeven door: Mayfield Publishing Company (VS)
Omslagontwerp: Karel van Laar
Omslagillustatie: Donald Palmer
Zetwerk: Meyster Design, Vijfhuizen
Druk: Koninklijke Wohrmann, Zutphen

Uitgeverij (NL): Het Spectrum B.V., Utrecht
Eerste druk 1998
ISBN: 9027464391
Pagina's: 416
Prijs: ongeveer 35 gulden of 16 Euro.

Bestellen in Nederland met boeknet voor fl. 35.

 


Inhoud

Voorwoord  
Inleiding  

I. De presocratische filosofen  

II. De Atheense periode    

III. De hellenistische periode    

IV. Middeleeuwse filosofie

V. De 17e en 18e eeuw    

VI. De 19e eeuw    

VII. De 20e eeuw    

Woordenlijst  
Literatuur  
Register
       

 


Recensie door Willem Vreeken

 

© Willem Vreeken, Utrecht, 18 oktober 1998.

 

Dit boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de Westerse filosofie van de 6e eeuw voor Christus tot ver in de 20e eeuw na Christus. Nu kan je je afvragen waarom er weer een boek moet worden toegevoegd aan de grote hoeveelheid boeken die geschreven zijn over deze geschiedenis. In de eerste plaats omdat er steeds weer nieuwe filosofen opstaan, die hun bijdrage leveren aan de westerse filosofie. In de tweede plaats heeft de schrijver dit boek geschreven, om de filosofie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Een docent filosofie over dit boek zegt: 'Zo kan dit boek de leemten vullen in de bibliotheken van het voortgezet onderwijs, maar ook in de boekenkasten van tieners en volwassenen.'    

Het leuke van dit boek vind ik de cartoonachtige tekeningen van de schrijver, die de soms ingewikkelde filosofische woorden en begrippen zeer verhelderen. Op elke bladzijde staat er gemiddeld een tekening, die de ene keer humoristisch en de andere keer schematisch van aard is. Een aardige cartoon is bijvoorbeeld te vinden op pagina 148, waarop een verdwaasde Descartes naar zijn handen zit te staren en zich afvraagd of het echt wel zijn handen zijn. Een ander aardig voorbeeld is de cartoon op pagina 211 als het gaat over Immanuel Kant, die beweerde dat er geen logische noodzaak bestaat de wereld te begrijpen in termen van God, onsterfelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid; Je ziet dan een dronken depressieve man in een bar tegen de ober zeggen: "Geen God, geen onsterfelijkheid, geen rechtvaardigheid. Ik verdraag het niet meer! Ober, geef me d'r nog eentje". Palmer wilde wel vermijden, datgene wat Wittgenstein ooit eens heeft gezegd, dat een filosofieboek helemaal uit grappen kan bestaan: Dit boek bekijkt de filosofie serieus. In de Middeleeuwen had men ook deze gewoonte, om 'kant-tekeningen' bij de tekst te plaatsen. Donald Palmer heeft na jaren het vak filosofie gegeven te hebben aan studenten, de overtuiging gekregen dat deze methode effect heeft. Mijns inziens is hij daarmee in dit boek geslaagd: Ik heb dit boek met veel plezier gelezen en ik ben niet, zoals in andere filosofische boeken wel eens gebeurt, verstrikt geraakt in moeilijke filosofische zinsconstructies.    

Naast lof over dit boek is mijn kritiek datgene wat hij schrijft over de God van het Oude Testament: Die zou een strenge Vader en wrekende Rechter zijn. Dit is een eenzijdig beeld, dat vaak bij mensen die de Bijbel niet goed kennen, bestaat. Wat verder storend kan zijn voor bepaalde mensen, is dat God in de cartoons wordt afgebeeld, dit kan spottend overkomen, alhoewel dat naar ik vermoed niet de opzet is van Palmer. Palmer zelf is een post-modern filosoof, maar dat is in dit boek nauwelijks te merken. Hij is er mijns inziens in geslaagd een duidelijke en onbevooroordeelde uiteenzetting te geven van de westerse filosofiegeschiedenis. Voor mensen die meer filosofische diepgang willen, moeten dit boek alleen kopen voor de plaatjes.   

 

© Willem Vreeken, Utrecht, 18 oktober 1998.


Aantal bezoekers sinds 25 okt 1998:

Deze site is best gezien met Microsoft Explorer 4.

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 25 okt. 1998
Pagina bijgewert op: 4 maart 1999