A shattered visage (the real face of atheism).

door

Ravi Zacharias

 

Navigatietips:

 

Samenvatting:

Moeilijkheidsgraad:

1 = heel makkelijk, leuk
2 = populair
3 = serieus, academisch
4 = moeilijk
5 = onderzoek

 

Overzicht:

 


Bibliografische gegevens

bibliografische gegevens
Baker Book House; 1990.
Paperback 205 pag.

 


Inhoud

 


Recensie door Jacques van der Meer

 

©1999 Jacques van der Meer, Tilburg

 

Samenvatting
In 'A shattered visage' gaat Ravi Zacharias in op de consequenties van het atheïsme. Zacharias laat zien wat de consequenties zijn van het atheïsme en plaatst hier tegenover de christelijke werkelijkheidsvisie. Een zeer lezenswaardig boek, zeker voor iemand die zich pas met apologetiek bezig houdt.

Inhoud.
Ravi Zacharias wordt door velen gezien als werelds vooraanstaande christen apologeet vanaf het spreekgestoelte. De apologetiek van Zacharias is vooral te kenmerken als culturele apologetiek. Ravi gaat tijdens zijn spreekbeurten in op actualiteiten en brengt de boodschap van Christus in de taal en belevingswereld van de hedendaagse mens. Ravi's lezingen zijn vaak erg illustratief, humoristisch, met een fijne combinatie van emotie en ratio. Ze zijn vooral erg toegankelijk en boeiend.

Die stijl van Zacharias is ook terug te vinden in dit boek. Ravi wil op logische wijze de consequenties laten zien van het atheïsme. Aan de hand van invloedrijke intellectuelen toont Zacharias de opkomst en de invloed van het atheïsme in onze westerse cultuur. Het boek wil vooral een waarschuwing zijn en door de mond van deze atheïstische intellectuelen laat hij de absurditeit zien van een wereld zonder God. Een wereld waarin waarden vervallen tot puur menselijke conventies draagt gevaar met zich mee. Een wereld zonder God is een wereld zonder betekenis die kaal en leeg is. Een wereld zonder God is een wereld van wanhoop. Hiertegenover plaatst Zacharias de kracht en de hoop van het christelijk geloof. Het christelijk geloof toont een wereld waarin de mens zijn ware bestemming vindt. Het christelijk geloof biedt een bevredigend antwoord op de diepste motieven van het menselijk hart. Zacharias laat ook zien dat geloof in de christelijke God zeker rationeel te verantwoorden is en geen blinde sprong is, waarbij je iedere vorm van verstand moet laten varen. Hier komt duidelijk de stijl van Zacharias naar voren. Hij geeft rationele argumenten en toont daarmee verschillende inconsequenties aan van het atheïstische denken. Daarnaast doet hij een beroep op menselijke gevoelens, en geeft hij argumenten die moeilijker rationeel te verdedigen zijn, maar vaak wel mensen goed aanspreken.


Zacharias heeft wel eens laten zien dat ideeën op 3 niveaus komen. De eerste is de filosofie, de tweede de cultuur (literatuur en media), en op de derde plaats het alledaagse leven. Ravi is duidelijk iemand die werkt vanaf niveau 2: de cultuur. Omdat hij deze strategie kiest doet hij vaker een beroep op de verbeelding en de menselijke emotie. Als gevolg daarvan wordt de kracht van zijn logische argumentatie wat afgezwakt. Deze afzwakking leidt ertoe dat het atheïsme niet overal de genadeklap krijgt uitgedeeld. Zacharias laat zich vooral leiden door andere mensen die op het atheïsme en het probleem van zingeving geantwoord hebben, mensen als C.S Lewis, G.k Chesterton, Malcolm Muggeridge, Francis Schaeffer e.a.


Voor een doorgewinterde atheïst zal dit boek zeker niet overtuigend zijn, maar eerder irritant omdat hij nogal onsystematisch te werk gaat. Zijn betoog wordt daardoor meer retorisch - hoewel hij geen onwaarheden verkondigt - omdat hij de personen uitkiest waartegen hij redeneert. Voor een christen of scepticus die zijn boeken niet al te filosofisch wil hebben, maar toch wel iets zinvols wil lezen kan ik zeker dit boek aanraden. 'A shattered visage' leest prettig en staat vol met prachtige citaten. Wil je een wat diepere en meer systematische argumentatie tegen het atheïsme lezen of horen, dan zou ik vooral de debatten van William Lane Craig op www.leaderu.com/offices/billcraig/debates.html met verschillende atheïsten willen aanraden. In deze debatten hoor je alle voor en tegens voor zowel atheisme als het theisme, en ze boeien van de eerste tot de laatste minuut. Dit boeiende karakter is trouwens ook een kenmerk van de lezingen van  Zacharias, die u kunt vinden op www.rzim.com.

Jacques van der Meer

©1999 Jacques van der Meer, Tilburg.


Aantal bezoekers sinds 4 maart 1999:

Deze site is best gezien met Microsoft Explorer 4.

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 4 maart 1999
Pagina bijgewert op: