artikelen36b.gif (1662 bytes)

Biologie

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

 


Lijst van alle artikelen:

Dossier: Schepping of evolutie? (offsite bij Nederlands Dagblad)

 


Het onstaan van het biologische leven en van de biologische soorten

De graduele ontwikkeling van soorten, inclusief van de soort homo sapiens sapiens behoort inmiddels tot de vrijwel onomstreden paradigmata van de natuurwetenschappen. De vraag is echter of alle consequenties van de geopperde verklaringsprincipen van deze ontwikkeling zijn doorgedacht. Binnen deze denkkaders lijkt het namelijk onmogelijk een ethiek op meer dan totaal toevallige conventies te grondvesten. Om echter een genuanceerd beeld te krijgen op de verschillende "lagen" in de evolutie-theorie, door o.a. feiten en theorieën zo helder mogelijk te scheiden, zullen we in een eerste deel van dit artikel vanuit een historisch overzicht, via Darwin, naar de moderne versies van deze theorie gaan. In een tweede deel willen we dan de verschillende moeilijkheden met de verklaringsprincipes zoals ze nu door de meerderheid van de biologen gehouden worden aan de orde stellen.

 


Reeds Darwin kreeg de kerkelijke banvloek officieus over hem uitgesproken. Ondanks vele pogingen een synthese te maken tussen de evolutie-theoriŽn op macroniveau en het christelijk geloof, blijft de evolutietheorie voor vele christenen onacceptabel. Terecht wellicht, maar niet om die redenen die veelal worden aangenomen. Een kort opstel: 


Aantal bezoekers sinds 17 jan. 2000:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 17 jan 2000
Pagina bijgewerkt op: