artikelen36b.gif (1662 bytes)

Sekten

 

Navigatietip: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

Disclaimer voor "sekten":
Met "sekten" bedoelen we groepen die ervan verdacht worden dat ze mensen intellectueel, emotioneel of financieel, enz. misbruiken. Een sekte kan bijvoorbeeld mensen dwingen om uitsluitend eigen literatuur te lezen, al hun vrije tijd of geld voor de groep op te offeren, etc. We hebben de onderstaande groepen niet volledig onderzocht en kunnen (juridisch gezien) niet aantonen dat het hierbij om sekten gaat. Toch noemen we deze groepen hier, omdat veel informatie hun sektarisch karakter lijkt aan te tonen. We beweren niet dat deze groepen sekten zijn, maar willen waarschuwen dat het hier mogelijk sekten betreft. We beweren ook niet dat de sites hieronder objektief zijn.
Omdat vele sekten zich als christelijk voordoen en dat dit relevant is voor christenen, plaatsen we ook links naar sites die de pseudo-christelijke theologie van de sekten ontmaskeren. Meer links kunt u op onze engelstalige site vinden.

 


Lijst van artikelen

Onsite

 

Offsite :

 

 

Bhagwan (Osho) 

 

Children of God

 

Christan Science

 

Gemeente van Christus, van Kip McKean

(ook bekend als Boston Church of Christ, International Church of Christ, enz.)

 

Hare Krishna

 

De "Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen" van Joseph Smith (Mormonen)

 

Jehovah's Getuigen  - Getuigen van Jehovah (de Wachttoren - Watchtower)

Waarschijnlijk de meest bekende groep in Europa.

 

De Plaatselijke Gemeente (Local Church),  van "Witness Lee" (Li Chang-Shou)

Deze nieuwe en minder bekende groep is afkomstig uit China. Zoals De Church of Scientology gebruikt de Plaatselijke Gemeente rechtzaken tegen uitgevers of sites die kritisch tegen hen durven te zijn. Hun uitgeverij in Nederland heet "De Stroom" ("Living Stream Ministry".)
M.b.t. de religieuze leer van Witness Lee zijn wij van mening dat hij de Bijbel vanuit een oosters denkraam interpreteert, dat we als strijdig beschouwen met de christelijke visie. M.b.t. de praktijken van deze groep vrezen wij dat het om een gevaarlijke sekte gaat.

(verwijzing komt binnenkort). Inmiddels engelse links, omdat we vrezen dat er hier gevaar dreigt voor evangelische christenen:

"Witness Lee" (Li Chang-Shou)'s  Local Church

 (also called "Living Stream Ministry", "The Stream")
With possibly more aggressiveness than the Church of Scientology, the Local Church has systematically threathened (of legal action)  companies and organizations publishing books or articles critical of the religious ideas and of the practices of the Local Church ; they have expended huge amounts of money in courts.  They have succeeded in shutting most critic. The group targets evangelical Christians. Concerning the practices of this group, we fear that it may be a dangerous cult. Concerning its religious doctrine, our opinion is that its doctrine is Eastern  (our opinion is that Witness Lee interprets the Bible within Eastern views that are contrary to the Christian view.)

 

Raėlliaanse beweging

 

Sahaja Yoga 

 

Sai Baba

 

Church of Scientology, van Ron Hubbard

Deze groep krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media.

 

Universal Church of the Kingdom of God

 

Verenigingskerk, van Reverend Moon (Unification Church)

 

Worldwide Church of God

 

 


Esoterische sekten

Amsterdam, 2 februari - Occultisme is hot. De verlichte mens grijpt terug naar voorchristelijke religies, brouwt zijn eigen levensbeschouwelijke mengsel en poogt met rituelen zijn greep op de grillige werkelijkheid te vergroten. Want de mens is meer dan zijn ratio. Hoe wordt de populariteit van de westers esoterische stromingen verklaard? Wat heeft het naderende einde van het millennium daarmee te maken? Hoe onderscheid je onschuldige religieuze bewegingen van potentieel gevaarlijke sekten? Een interview met godsdienstwetenschapper dr. Wouter Hanegraaff:  Sekten, culten & levensbeschouwelijk zoeken naar meer: De manipulatieve magie van esoterische stromingen (door Ton van der Ham)

 


 

 

Aantal bezoekers sinds 1 maart 2000:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 1 maart 2000
Pagina bijgewerkt op: 7 april 2000

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.