Menswetenschappen

 

Navigatietips:

 

 Geschiedenis

 

Jihad. De geheime oorlog in Afghanistan.
Door Tom Carew.
Elmar, 2001.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 •  

Tom Carew is een ex CIA-agent die vertelt hoe de Amerikaanse geheime dienst de Afghaanse mujaheddin gebruikte om de Sovjetinvloed uit Afghanistan terug te dringen.

 

 

 

Van David tot Zedekia : een geschiedenis van de koninkrijken Israel en Juda van 1011-586 v. C. tegen de achtergrond van de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten.
Door J.G. van der Land.
Amsterdam : Buijten & Schipperheijn, 1997

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 •  

inhoud, recensie

 

 

 

Bewijs genoeg...Wat is er feitelijk over Jezus bekend
Door Lee Strobel.
Hoornaar: Gideon, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 • over Jezus van Nazareth

inhoud, recensie

 

 

 

De atlas van de Bijbel en de geschiedenis van het christendom.
Onder red. van Tim Dowley.
Vert. door T. van Buuren - Vliegenhart.
Heerenveen: Groen en Zoen, 1997.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 •  

inhoud, recensie

 

 

 

Verbeeld geloof een geschiedenis van het Christendom.
Door Owen Chadwick.
Vert. door A. van der Hoek.
Baarn: Callenbach, 1996..

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 •  

inhoud, recensie

 

 

 

De historische atlas van het christendom.
Door Juan Maria Laboa.
Baarn : Callenbach, 1998.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1 

 •  

inhoud, recensie

 

 

 

Het Oude Testament van de jonge Kerk : over het ontstaan, aard en betekenis van de Septuagint.
Door C. Fahner.
Utrecht : Banier, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 •  

inhoud, recensie

 

 

 

Het verhaal van de bijbel : ontstaan, vertalen, verspreiden.
Door Hanna Blok &.a..
3e, gew. druk 
Haarlem : Nederlands Bijbelgenootschap, 1994.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 3

 • stand van de huidige bijbelwetenschap
 

inhoud, recensie

 

 

 

Valsheid in Geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers.
Door Jacob Slavenburgh.
Walburg Pers, 1995.  

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • Volgens Jacob Slavenburgh heeft de gnostiek de oorspronkelijke boodschap van het christendom bewaard. Deze opvatting is echter niet in overeenstemming met de historische gegevens.

inhoud, recensie

 

 

 

Eusebius' Kerkgeschiedenis.
Door Eusebius.
Vert. door C. Faber.
 Zoetermeer: Boekencentrum, 2000

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • een christelijke "klassieker", de beroemde geschiedenis van de vroege kerk door de christelijke historicus Eusebius (4e eeuw)

inhoud, recensie

 

 

 

De opkomst van het christendom in Europa.
Door Peter Brown.
Vert. door R. v. d. Helm.
Baarn: Callenbach, 1998.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 

inhoud, recensie

 

 

 

De ontkerstening van de middeleeuwen : een terugblik op twaalf eeuween christendom.
Door Adriaan H. Bredero.
Baarn : Agora, 2000.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • over religie en samenleving in de middeleeuwen
 • beantwoordt degenen (zoals J. Legoff) die geprobeerd hebben de middeleeuwen te "ontkerstenen"

inhoud, recensie

 

 

 


Psychologie

 

 

 

Belijdenissen
Door
.Aurelius Augustinus
Ambo, 1993.

Bestellen met:

Moeilijkheid:2 

 • En van de belangrijkste werken
  uit de wereldliteratuur.

inhoud, recensie

 

 

 

De kunst van het loslaten
Door Wim G. Rietkerk.
Kok Voorhoeve, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • Een benadering van psychische problemen
  vanuit christelijk perspectief

inhoud, recensie

 

 

 

Ik wou dat ik kon geloven - over psychische factoren die een belemmering kunnen vormen voor het vertrouwen op God
Door Wim G. Rietkerk
Kok Voorhoeve 1994.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 

inhoud, recensie

 

 

 


Sociologie

 

 

Taliban.
Door Ahmed Rashid.
Atlas, Amsterdam, 2001

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 

inhoud, recensie

 

 

 

Botsende beschavingen.
Door Samuel P. Huntington.
Vert. door J. Boos.
Baarn: Anthos, 1997.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 •  

inhoud, recensie

 

 

 

De verweesde samenleving : een religieus-sociologisch traktaat.
Door Pim Fortuyn.
Utrecht : Bruna, 1997 .

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 

inhoud, recensie

 

 

 

Tegen de islamisering van onze cultuur : Nederlandse identiteit als fundament .
Door Pim Fortuyn.
Utrecht : Bruna, 1997.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • een analyse van de huidige Ned. cultuurrelativisme en diens toekomstige gevaren
 • vergelijking van enerzijds de islamitische cultuur en anderzijds de joods-christelijke humanistische cultuur

inhoud, recensie

 

 

 

Zielloos Europa : tegen een Europa van technocraten, bureaucratie, subsidies en onvermijdelijke fraude.
Door Pim Fortuyn.
Utrecht : Bruna, 1995.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 •  

inhoud, recensie

 

 

 

Het criminele web : de globalisering van de misdaad.
Door Emerson Vermaat.
Utrecht : De Banier, 2000.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • o.a. over de importatie van georganiseerde misdaad in Nederland danzij de immigratie uit de derde wereld

inhoud, recensie

 

 

Van huis uit: Wat ouders aan hun kinderen willen meegeven (een onderzoek naar sociale erfenissen).
Door Christien Brinkgreve en Bram van Stolk.
Amsterdam: Meulenhoff, 1997.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 • Aan de hand van een reeks sociologische portretten wordt uiteengezet welke waarden ouders (in Nederland) belangrijk vinden om als 'sociale erfenis' aan hun kinderen mee te geven.

inhoud, recensie

 

 

 

Zodat de wereld verandert: over de toekomst van de kerk.
Door Gerard Dekker.
Baarn : Ten Have, 2000.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • toont o.a. aan dat, vanwege de heterogeniteit van de moderne samenleving, de kerken niet meer hetzelfde soort bijenkomsten voor iedereen kunnen houden, maar zich moeten richten op verschillende groepen mensen, en met name:
  • dat de verschillende kerken in een regio zich moeten specialiseren
  • en zelfs dat iedere kerk verschillende soorten diensten moet aanbieden

inhoud, recensie

 

 

 

 

 


Aantal bezoekers sinds 9 sept. 1999:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina 1998-2001 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 9 sept. 1999
Pagina bijgewert op: 17 juni 2001