artikelen36b.gif (1662 bytes)

Kerkgeschiedenis

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

 


Lijst van alle artikelen:

Apologetiek in de vroeg-christelijke kerk 
Willem Vreeken

Montanisme, een ketterij?  
Ronald Schouten

De twee blikvelden van Eusebius ', 
K. van der Zwag,' (offsite, bij het Reformatorisch Dagblad)

De bekering van Augustinus
Tjerk W. Muller

Het goud en zilver van de heidenen. Priester Macarius ondervraagt Augustinus over het belang van filosofie voor Christenen
dr. E.P. Meijering
Eerste kruisvaarders waren idealisten
Wim Peeters (offsite, bij het Katholiek Nieuwsblad  

De Inquisitie. Een problematisch huwelijk tussen Kerk en Staat 
G. W. Drost (offsite, bij het I.K.I.)

Galileo Galilei en Rome : Het Duitse weekblad Die Zeit, valt de 'legendevorming' aan. 
Gerhard Prause (offsite, bij het I.K.I.)

Een algemene schets van de geschiedenis Nederlands Hervormde Kerk (offsite)

Paus Pius XII en de jodenvervolging  
(reeks artikelen offsite, bij het I.K.I.)

Overzicht van de evangelische beweging
Ronald Schouten (offsite, bij Themelios)

Evangelische opwekking?   
Marten van der Meulen (offsite, bij Themelios)

Paus speelt cruciale rol in herevangelisatie Europa  
Stefan van Wersch (offsite, bij het Katholiek Nieuwsblad  

 

.


Geschiedenis en apologetiek

Wat was de rol die apologetiek heeft gespeeld in de vroeg-christelijke kerk? In de volgende artikel worden een enkele belangrijke apologeten besproken, en een paar conclusies worden getrokken over wat men ervan kan leren voor het hier en nu: Apologetiek in de vroeg-christelijke kerk (door Willem Vreeken)

De apologeten waren niet alleen bezig met de heidense religies en denkers, ze schreven ook tegen 'ketterse' bewegingen binnen de kerk. De eerste grote ketterij waartegen zij zich verzetten was de beweging van de ex-heidense priester Montanus. Wat was dit voor een beweging, waarom kreeg deze zoveel aanhang? Een positievere kijk op het montanisme, vanuit een pinksterperspectief: 
Montanisme, een ketterij?
(door Ronald Schouten) 

 


 

Aantal bezoekers sinds 16 februari 2002:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 27 dec. 1998
Pagina bijgewerkt op: 16 februari 2002