artikelen36b.gif (1662 bytes)

Sociologie

 

Navigatietip: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 


Lijst van artikelen

Onsite

Offsite :

Algemeen

Demografie

Nieuwe religieuze stromingen en sekten

Identiteit en sociale cohesie

 


Nieuwe religies

Amsterdam, 2 februari - Occultisme is hot. De verlichte mens grijpt terug naar voorchristelijke religies, brouwt zijn eigen levensbeschouwelijke mengsel en poogt met rituelen zijn greep op de grillige werkelijkheid te vergroten. Want de mens is meer dan zijn ratio. Hoe wordt de populariteit van de westers esoterische stromingen verklaard? Wat heeft het naderende einde van het millennium daarmee te maken? Hoe onderscheid je onschuldige religieuze bewegingen van potentieel gevaarlijke sekten? Een interview met godsdienstwetenschapper dr. Wouter Hanegraaff:  Sekten, culten & levensbeschouwelijk zoeken naar meer: De manipulatieve magie van esoterische stromingen (door Ton van der Ham)

 


Pim Fortuyn en F. Bolkenstein over de toekomst van Nederland

(...)

Ondertussen weten we er al wel een hoop van, aan onderzoeksresultaten geen gebrek. We weten dat over tien jaar de 24 grootste steden van Nederland voor de helft of meer zullen bestaan uit bewoners van buitenlandse herkomst, waarvan een flink deel zal behoren tot moeilijk te integreren groepen. Dat is voornamelijk een cultuurprobleem. Het gaat dan met name om mensen afkomstig uit culturen die moeite hebben met de westerse moderniteit en daar maar al te vaak zelfs vijandig tegenover staan.

De vraag die we ons nu moeten stellen is of we deze problematiek aankunnen en zo ja of we dan bereid zijn om daar veel in te investeren, men moet dan denken aan een soort deltaplan. Zo nee, dan zullen we ons moeten afvragen hoe de toestroom in te dammen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat in dat geval het werk naar de mensen komt, in plaats van omgekeerd.
Wezenlijk politieke vragen, die slechts beantwoord kunnen worden in een open politiek en maatschappelijk debat.

Dat debat kan slechts open zijn indien daar niet onmiddellijk de fundamentalistische meetlat van racisme en vreemdelingenhaat naast wordt gelegd. Onze politici zijn nog teveel bezig met de vorige oorlog in plaats van zich in te zetten om een nieuwe oorlog te voorkomen, hetzij in de letterlijk vorm van het woord, hetzij in de vorm van toenemende maatschappelijke en culturele ontwrichting. Wat dat betreft is het vijf voor twaalf.
Naar ik hoop brengt ons alle gedoe rond Oostenrijk ons dit noodzakelijke open debat.

Uit de column van de socioloog Pim Fortuyn, EU immigratiegebied?, Elsevier, 11 februari

Of, met de sterke en satirische woorden van Eurocommissaris F. Bolkenstein:

"AMSTERDAM - Eurocommissaris Frits Bolkestein ziet het helemaal voor zich: nog een jaar of dertig en moslims en de islam bepalen het culturele leven in Amsterdam. (...)
Bolkestein sprak duidelijke taal over 'de podiumkunsten in de 21ste eeuw': in 2030 zullen meerdere culturele instellingen zijn afgebroken om plaats te maken voor islamitische religieuze centra, heet de burgemeester Al Hadj Ben Moesa en zal de heerser van het oliestaatje Dubai een grote rol spelen bij het financieren van het culturele leven in Amsterdam. "
(uit: Bolkestein weer bang voor islam)

 

 


Aantal bezoekers sinds 11 okt. 1999:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 11 okt. 1999
Pagina bijgewerkt op: 19 juli 2000

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.