Berry_harp.jpg (11872 bytes)
 

artikelen36b.gif (1662 bytes)

Christelijke liturgie

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 


Lijst van alle artikelen:

"Dit is de dag " Aspecten van het sabbatsvraagstuk in de Vroege Kerk
Jan Boom

Staat Rome het oude Missaal weer toe?
Sef Adams (offsite, bij het  Katholiek Nieuwsblad, )

 


Feestdagen - Heilige dagen 

Waarom vieren christenen de zondag? Spreekt de Bijbel niet heel duidelijk over de plicht tot het vieren van de zevende dag, de sabbat? Maakt het eigenlijk wel uit op welke dag je rust van je werk? Deze vragen zijn actueel. Ze zijn ook al heel oud. Maar tegelijk ontbreekt het niet aan antwoorden. In het onderstaande artikel komen de patres aan het woord: kerkvaders uit de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling. 

 


Sacramenten

 


Aantal bezoekers sinds 31 aug. 2000:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 31 aug. 2000
Pagina bijgewerkt op:  22 dec. 2000

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.