artikelen36b.gif (1662 bytes)

Sociale filosofie

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

 


Lijst van alle artikelen:

Conservatisme : Frequently Asked Questions (FAQ) (Nederlandstalig)  
(offsite, bij ConservatismeWeb.com)

Lezing van Kinneging over maatschappelijke instituties en het slechte toestand van Nederland
Andreas Kinneging  (offsite, bij ConservatismeWeb.com)

In het hart gegrift, een beschouwing over het natuurrecht
(offsite, bij ConservatismeWeb.com)

De sociale filosofie volgens christen filosoof Jacques Maritain (1882-1973)
Jacques van der Meer

Dogma en de vrijheid van het individu 
Tjerk W. Muller

Gelijkheid van mensen: Drie visies op menselijke gelijkheid
Jacques Maritain 

Het belang van vrij debat 
Erik van Ree (offsite bij de Groene Amsterdammer)


De sociale filosofie van de christen-democratie

De sociale wijsbegeerte van de Franse filosoof Jacques Maritain is van grote invloed geweest op de na-oorlogse christen-democratie in Europa. Deze 'christelijke' staatsleer wordt hier besproken :

 

 


Waarom dogma's?

Sinds de Verlichting hebben Westerse intellectuelen meer en meer het gevoel dat Christelijke of andersoortige dogma's hun geestesvrijheid inperken. De vraag is echter of dit argument wel recht doet aan de werkelijkheid. Een apologie voor het dogma :

 


Aantal bezoekers sinds 24 april 1999:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 24 april 1999
Pagina bijgewerkt op: 4 dec. 2000