artikelen36b.gif (1662 bytes)

Antropologie

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan


Lijst van alle artikelen:

Dossier: Paranormaal (offsite, bij St. Pius X)

 


Trances, genezingen en hallucinaties

In hedendaagse charismatische opwekkingsbewegingen komen manifestaties en trance-verschijnselen veelvuldig voor. Ook in de bekende opwekkingen in de achttiende eeuw komen dergelijke verschijnselen voor. Het is dan ook niet voor niets dat men in de huidige opwekkingsbewegingen (Toronto Blessing) graag vergelijkingen trekt naar deze historische opwekkingen. In onderstaand artikel wordt gekeken of deze vraag terecht is en wat er nu in die historische opwekkingen precies gaande was : Trance en religieuze ervaring in de opwekkingen van de achttiende eeuw (door Ronald Schouten)

 

Het spreken in tongen (glossolalie), zoals dat in de huidige charismatische- en pinksterbeweging veelvuldig gepraktiseerd wordt, kan vanuit antropologisch gezichtspunt benaderd worden als een extatisch toestand, een veranderd bewustzijn, maar ook kan het beschouwd worden als een linguļstisch spel, dat iedereen mee kan spelen. In onderstaand artikel worden diverse benaderingen van het verschijnsel glossolalie vanuit een cultureel antropologisch gezichtspunt besproken : Glossolalie : Een literatuurstudie naar het spreken in tongen binnen de pinksterbeweging (door Ronald Schouten)

 


Aantal bezoekers sinds 27 maart 2000:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 27 maart 2000
Pagina bijgewerkt op: 11 mei 2002

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.