artikelen36b.gif (1662 bytes)

Bijbelse geschiedenis

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

 


Lijst van alle artikelen:

De datering van de uittocht van IsraŽl uit Egypte
J.G. van der Land

DaniŽl schreef boek DaniŽl zelf
J.G. van der Land (offsite, bij het Reformatorisch Dagblad)

De historische betrouwbaarheid van DaniŽl in het licht van archeologisch onderzoek
door J.G. van der Land

Volkstelling onder Quirinius : een historisch probleem?
A.C.I. Langevel

Heeft Jezus bestaan?
(offsite, bij Zoektocht naar God)

F.E.A.T.: vier feiten rond de opstanding van Jezus van Nazareth
Jaccoline Gedressac-de Keizer 

Jezus' opstanding uit de dood: feit of fictie?
Willem Vreeken 

De opstanding van Jezus: een overzicht van drie argumenten
Bruno Gedressac

Opgerolde raadselen : Mythes en mysteries rond de Dode-Zeerollen
Richard Gwynn-Seary (offsite, bij de Stichting Skepsis)

De Lijkwade van Turijn
T. De Crťe & M. De Smeth - offsite bij Religieuze Stad Vlaanderen)

Lijkwade van Turijn opnieuw in de belangstelling
 (offsite bij Kerkweb )

Schijn en wezen; Nieuw inzicht omtrent de datering van het Lukas-evangelie in samenhang met andere dateringen
J.M.M.Thurlings 


De Geschiedenis van IsraŽl

Wat is de juiste datering van de uittocht van IsraŽlieten uit Egypte? Hier wordt aangetoond dat zowel de zogenaamde vroege en late dateringen onhoudbaar, en dat de problemen opgelost worden met een derde datering, gebaseerd op de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint : De datering van de uittocht van IsraŽl uit Egypte (door†J.G. van der Land)

 


Het ontstaan van de boeken van de Bijbel

Het Bijbelboek DaniŽl bevat voorspellingen van gebeurtenissen die veel later plaatsgevonden hebben. Volgens liberale theologen zijn zulke profetieŽn onmogelijk en het boek DaniŽl zou pas in de tweede eeuw voor Christus geschreven zijn. Archeologisch onderzoek heeft echter aanwijzingen opgeleverd dat het boek DaniŽl geschreven moet zijn door iemand die de situatie en de taal aan het Nieuw-Babylonische hof goed kende en dus wel geleefd moet hebben in de zesde eeuw v. C. : De historische betrouwbaarheid van DaniŽl in het licht van archeologisch onderzoek (door†J.G. van der Land)

De datering van het Lucasevangelie wordt meestal na 70 gesteld. De reden hiervan is dat Lucas in zijn weergave van de apocalyptische rede van Jezus veel concreter is dan de evangelisten MattheŁs en Marcus. Vanuit de veronderstelling dat Lucas het Marcus-evangelie kende, en als basis voor zijn weergave heeft gebruikt, komen geleerden tot de gedachte dat Lucas de apocalyptische rede van Jezus concreet heeft toegepast op de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. 
J.M.M Thurlings verkent in het artikel 'Schijn en wezen; Nieuw inzicht omtrent de datering van het Lukas-evangelie in samenhang met andere dateringen' een andere verklaring. Volgens Thurlings zijn er bij de schrijver die wij Lucas noemen sporen te zien dat hij soms informanten verkeerd verstond. Vanuit zijn Griekse achtergrond zou Lucas zijn bronnen, wanneer ze aan hem voorgelezen werden, wel eens anders kunnen hebben geinterpreteerd. Thurlings geeft hier in zijn artikelen enkele voorbeelden van. Verschillende voorbeelden zijn juist te vinden in de apocalyptische rede van Jezus (!)

 


Het leven van Jezus van Nazareth

In de geloofwaardigheid van de evangeliŽn zijn de geboorteverhalen nogal eens een struikelblok. Moeilijkheden in deze verhalen zijn vooral de datering van de volkstelling en de verwijzing naar Quirinius' bewind. Oplossingen voor deze vermeende moeilijkheden zijn wel degelijk te vinden volgens bekende evangelicalen. Een proeve:

Volkstelling onder Quirinius : een historisch probleem?
A.C.I. Barst

 

Het meest opmerkelijk over het leven van Jezus is zijn vermeende opstanding uit de doden, welke verkondigd werd door zijn volgelingen. Is Jezus eigenlijk wel opgestaan uit de doden?

F.E.A.T.: vier feiten rond de opstanding van Jezus van Nazareth
Jaccoline Gedressac-de Keizer

Jezus' opstanding uit de dood: feit of fictie?  
Willem Vreeken

De opstanding van Jezus: een overzicht van drie argumenten  
Bruno Gedressac

 

 


 

Aantal bezoekers sinds 21 januari 2000:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 27 dec. 1998
Pagina bijgewerkt op: 3 dec. 2000