artikelen36b.gif (1662 bytes)

Natuurfilosofie &
"wetenschapsfilosofie"

 

Navigatietip: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan


Lijst van alle artikelen:

 


De plaatst van de natuurkunde

Zijn natuurkunde de juiste deskundige om te zeggen wat de grondslagen van de wereld zijn en de fundamentele, wijsgerige vragen te beantwoorden? Dit is wat blijt uit de "diarree" (zoals Lagendijk zegt)  van pseudo-wetenschappelijke boeken door natuurkundigen zonder enkel wijsgerig grondkennissen, zoals Steven Hawking, Paul Davis, Steven Weinberg, enz. Hierop een gezonde antwoord, dat de natuurkundige Ad Lagendijk gaaf als zijn inaugurele rede bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar aan Universiteit van Amsterdam (1989): De arrogantie van de fysicus (door Ad. Lagendijk) (offsite) 

 


Christendom en natuurwetenschap

Hoe is de natuurwetenschap ontstaan? Welke rol speelde het christendom hierin? Is de late ontwikkeling van de natuurwetenschap de schuld van het christendom? Deze vragen zullen onder andere uitgelegd worden, in de beschrijvingen van christendom en natuurwetenschap. Lees 'De relatie tussen geloof en natuurwetenschap' (door Jacques van der Meer).
Zie ook :
Galileo Galilei en Rome : Het Duitse weekblad Die Zeit, valt de 'legendevorming' aan. (door Gerhard Prause) (offsite, bij het I.K.I.)

zie ook : Het Jonge-Aarde Creationisme : Moet je als christen geloven in een jonge aarde geschapen in 6 dagen? (door Willem Vreeken)

De oorsprong van het leven 

Reeds Darwin kreeg de kerkelijke banvloek officieus over hem uitgesproken. Ondanks vele pogingen een synthese te maken tussen de evolutie-theoriën op macroniveau en het christelijk geloof, blijft de evolutietheorie voor vele christenen onacceptabel. Terecht wellicht, maar niet om die redenen die veelal worden aangenomen. Een kort opstel:  God en evolutie: water en vuur? De onverenigbaarheid van de evolutietheoriën met het theïsme, en mogelijke oplossingen (door A.C.I. Langevel)

 


Aantal bezoekers sinds 8 sept. 1998:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 8 sept. 1998
Pagina bijgewerkt op: 29 mei 2000

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.