artikelen36b.gif (1662 bytes)

Politiek

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 

 


 

 

Algemeen

Conservatisme: een goed middel met bijwerkingen
Jacques van der Meer 

Wordt het christendom progressief?
Jacques van der Meer 

'Wel zwaluwen, maar nog geen zomer'
René. van Wissen (offsite bij het Reformatorisch Dagblad)

'Conservatieven zijn de echte rebellen'
B. J. Spruyt,   Reformatorisch Dagblad, 

De moeilijkheden met het conservatisme
Jacques van der Meer

Conservatisme : Frequently Asked Questions (FAQ) (Nederlandstalig)
 (offsite, bij ConservatismeWeb.com)

'Leiders in de oorlog tegen de Revolutie'
B. J. Spruyt (offsite, bij het Reformatorisch Dagblad

Overzichtpagina Christendom & Conservatisme (offsite, bij het Reformatorisch Dagblad

Lezing van Kinneging over maatschappelijke instituties en het slechte toestand van Nederland
Andreas Kinneging  (offsite, bij ConservatismeWeb.com)

'De sociale filosofie volgens christen filosoof Jacques Maritain(1882-1973)'
Jacques van der Meer  

 

Gezin

'Huwelijk is meer dan een papiertje'
René. van Wissen (offsite bij het Katholiek Nieuwsblad,)

 'Van overheid moet alles kunnen',
R. G. Th. van Wissen (offsite bij het Reformatorisch Dagblad)
(over het 'homohuwelijk en het Ned. morele verval)

 

 

Westerse Beschaving en culturele identiteit

Als de mortel maar goed is  
Mgr Punt (offsite, bij het Katholiek Nieuwsblad)

Smadelijke nederlaag
Henk Rijkers (offsite, bij het Katholiek Nieuwsblad)

EU immigratiegebied?
Pim Fortuyn (offsite, bij NU.nl

Hoeveel immigratie willen we? 
Gerbert van Loenen (offsite bij Trouw, 25 maart 2000) 

Jan Brugman en het multiculturele idealisme
Hugop Camps

Sylvain Ephimenco in Audiochat
Ephimenco schreef na 11 september een open brief aan Nederlandse moslims.

 

Onderwijs

Oproep voor een nationale academische hervorming
(offsite bij LANS)

 

 

Recht & Vrijheid van mening versus fascisme

'Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.' (artikel 6 grondwet)

Rechters op hellend vlak
Wladimir van Kiel (offsite, bij Het Meldpunt Politieke Correctheid)

Wacht u voor de discriminatiepolitie
Hein Tilborghs (offsite, bij Het Meldpunt Politieke Correctheid)

Voor de rechter ermee!
Bas Blokker (artikel van het NRC Handelsblad, offsite bij Het Meldpunt Politieke Correctheid)

Wat is het Meldpunt Politieke Correctheid ?

Interview met Bart Croughs
(offiste, bij libertarian.nl

Selectieve verontwaardering / De hypocrisie van Amnesty International
Theo van Gogh & Bart Croughs (offsite, bij De Gezonde Roker)

Maskers af
(over de "anti"-fascistische groeperingen, offsite, bij de Stichting Sociale Databank Nederland)

Tolerantie: de laatste tiran?
Alain Finkielkraut (offsite, bij de Groene Amsterdammer)

Het totalitair en fundamentalistisch karakter van een voorgesteld diskriminatieverbod
Matthias E. Storme (offsite, bij PC-beschutting)

Inflatie van rechten : ontwaarding van het recht ?
F Keuleneer (offsite, bij PC-beschutting)

Grenzen aan de gelijkschakeling
Matthias E. Storme (offsite, bij PC-beschutting)

 

 

Milieudebat en propaganda

Expert
Marieke Aarden,(offsite, bij de Volkskrant
(interview met Harry Priem over milieupropaganda m.b.t. CO2-uitstoot)

"Broeikaseffect" een komplot?
Jan Gevers Leuven

Mooi weer
Aart Brouwer (offsite bij de Groene Amsterdammer, 26 nov. 1997.)

Ongewenst succes : De milieubeweging wil meer dan de natuur redden
Wybren Verstegen (offsite, bij de Stichting Skepsis

'Natuurwetten getuigen van het barbaarse'
Cokky van Limpt (offsite, bij Trouw)
(over het verband tussen nazisme en milieubewegingen)

Brief van Andre v.d. Berg aan VROM-raad

Rapport Modes in het milieudebat (offsite, bij NYFER)

Milieu: overdrijving in het milieudebat (uit Science and Society Forum):

 

Democratie

 

 


Aantal bezoekers sinds 25 april 1999:

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2001 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 25 april 1999
Pagina bijgewerkt op: 15 december 2001

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.