Forum voor gesprek, verschil van inzicht en standpuntsuitwisseling 

 

 

Navigatietips:

Algemene disclaimer: zie onderaan


Inhoud

Hermeneutiek

Links naar religieuze en filosofische discussieforums.


Hermeneutiek (kunst van de Schriftuitleg)

In het voorjaar van het jaar 2000 had Tjerk W. Muller een discussie in het Pinkster-opinieblad Charisma. Aanleiding om in de pen te klimmen waren verschillende artikelen in dit blad waarin, volgens Muller, de regels van de hermeneutiek met voeten getreden werd. Dorien Dorenbosch schreef een artikel over de invloeden op de ziel, en gaf een aanzet tot een bijbelse leer op de verhouding tussen lichaam, geest en ziel. Victor Staniek reageerde hierop met enkele correcties, en in diezelfde editie gaf Bram Flippo, één van de voorgangers van de Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeer, zijn visie op het paradijs. In de ogen van Flippo was het paradijs, nadat Adam en Eva eruit verdreven waren, verplaatst naar het dodenrijk. Toen Jezus stierf, nam hij de rover aan het kruis mee naar het paradijs, waarna hij het vervolgens bij zijn opstanding meenam naar de derde hemel, alwaar Paulus het aantrof, blijkens zijn brieven. 

Na de aanvankelijke reactie van Muller hierop, verscheen een pittige reactie van drs. Victor Staniek, die hem vooral leek te verwijten dat deze ten tijde van het artikel aangaf verbonden te zijn aan de Vergadering van Gelovigen, maar in zijn denken in het geheel niet representatief te zijn voor deze geloofsgemeenschap. Er ontspon zich een levendige discussie over de uitleg van de Schrift, of we moeten zoeken naar een bijbelse antropologie en kosmologie, en wat de conseqenties zijn van bijbeluitleg. In het archief van de website van Charisma  valt deze reactie door drs. Staniek inmiddels te lezen, maar de bijdragen van Dorien Dorenbosch, Bram Flippo en Tjerk Muller lijken te ontbreken. Erg lastig voor wie de discussie goed wil volgen. Daarom volgen hier in ieder geval de artikelen die Tjerk Muller destijds publiceerde.


Links naar religieuze en filosofische discussieforums

 

 


Aantal bezoekers sinds 6 april 2002:

Microsoft Explorer 4.x is het meest geschikt om deze site optimaal weer te geven.

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Pagina Layout: Copyright © 1998 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 6 april 2002
Pagina bijwerkt op:

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.