artikelen36b.gif (1662 bytes)

Dogmatiek - algemeen

Navigatietip:  
als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 

Zie ook andere afdelingen zoals Christologie, enz.

 


Lijst van alle artikelen

Verontschuldiging voor het Evangelie
A.C.I. Langevel

Wat is het Evangelie? 
Dave Armstrong.†Vertaling: Mac de Nie

Dogma en de vrijheid van het individu
Tjerk W. Muller

Slecht rapportcijfer voor 'Jezus Christus'? 
Tjerk.W.Muller

 

Specifiek systematisch-theologische onderwerpen: 

 


Wat is het evangelie?

De manier waarop veel christenen het evangelie communiceren stoot niet-gelovigen nogal eens af. Vaak is ook niet duidelijk wat men nu precies probeert te communiceren. Wat is het evangelie nu eigenlijk? Wat geloofde Jezus, wat  verkondigde hij, en hoe kon hij van verkondiger worden tot degene die verkondigd wordt, in de prediking van de apostelen?

Verontschuldiging voor het Evangelie
A.C.I. Langevel

 


Waarom dogma's?

Sinds de Verlichting hebben Westerse intellectuelen meer en meer het gevoel dat Christelijke of andersoortige dogma's hun geestesvrijheid inperken. De vraag is echter of dit argument wel recht doet aan de werkelijkheid. Een apologie voor het dogma :

Dogma en de vrijheid van het individu
Tjerk W. Muller

 


Marxistische theologiŽn

 

Een uiteenzetting van het denken van de bevrijdingstheoloog JŁrgen Moltmann over de hoop : Hoop en Toekomst : de theologie van Moltmann (door†Willem Vreeken) 

 

 


Aantal bezoekers sinds 14 feb. 2000:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 14 feb. 2000
Pagina bijgewerkt op: 2 juni 2001

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.