artikelen36b.gif (1662 bytes)

Soteriologie

 

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

 


Lijst van alle artikelen:

 

Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand, van J.M.M. Thurlings

 

Een Woord vooraf

Inleiding

Verantwoording

Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand : Een inventarisatie ter introductie  

Deel I. Hoofdstukken :

1-2 De situatie van de mens en Gods barmhartigheid

 3   Gods soevereiniteit en de menselijke keuzevrijheid (I)

 4   Gods soevereiniteit en de menselijke keuzevrijheid (II)

 5    Servum et liberum arbitrium

 6    Geloof

 7    De menselijke natuur

 8    Slot en verantwoording

Deel II. Hoofdstukken

9    De Rechtvaardiging

10  De Rechtvaardigingsleer van Paulus

11  Het Geloof en de Wet

12  De aard van het geloof

13  Is Trente terecht verdacht?

14  Perspectieven op het rechtvaardigingsbegrip

15  Rechtvaardiging als kern van de zaak

      Rechtvaardiging als kern van de zaak (dl 2)

16  Gevallen natuur en genade 

17 Rechtvaardiging en wedergeboorte

(dit boek wordt verder uitgebreid bij elke bijwerking van de site)

 


Aantal bezoekers sinds 6 mei 2001:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 27 dec. 1998
Pagina bijgewerkt op: 8 sept. 2001