Religieuze Wetenschappen

 

Navigatietips:

 

 Algemeen

 

 

 

Orthodoxie.
Door Gilbert K. Chesterton.
Den Haag: Kok Voorhoeve.

Bestellen met Proxis .

Moeilijkheid:  1

 • De triomf van het gezond verstand!

inhoud, recensie

 

 

Uitleggen wat je gelooft
Door Alister McGrath.
Voorhoeve, 1997.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 • eenvoudige handreiking bij het verdedigen van het christendom

inhoud, recensie

 

 

 

Zout der aarde: Christendom en de Katholieke kerk aan het einde van het nieuwe millenium: Een gesprek met Peter Seewald.
Door Joseph Ratzinger.
Vert. door H. van den Broek en A. Haake. 
Baarn: Ten Have, 1997.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 • De Duitse Kardinaal Joseph Ratzinger geeft zijn visie op de staat van het christendom.

inhoud, recensie

 

 

 

Christelijke theologie: een introductie.
Door Alister McGrath.
Kampen: Kok, 1998.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 3 

 • (calvinist)

inhoud, recensie

 

 

Thomas van Aquino: de actuele betekenis van zijn theologie.
Door Jozef Wissink.
Zoetermeer: Meinema, 1998 .

Bestellen met:

Moeilijkheid: 4 

 • Heel goede inleiding tot verschillende teksten van Aquino, maar eenzijdige inleiding tot het denken van Aquino in het algemeen

inhoud, recensie

 

 

 

 


Apologetiek

(zie ook andere secties)

 

 

Brieven van een Scepticus 
Een zoon schrijft met zijn ongelovige vader

Door Gregory & Edward Boyd
.De Vuurbaak, Barneveld, 2001

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2 

 • Antwoord op moeilijke vragen rond Christendom
 • Open, eerlijk
 • Helder geschreven, duidelijke structuur

inhoud, recensie

 

 

 

Onversneden Christendom
Door C. S. Lewis.
Baarn: Ten Have, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • een 'basic' boek van apologetiek
 • heel toegankelijk

inhoud, recensie

 

 

Waarom zou ik maar iets geloven?
Door James W. Sire.
Apeldoorn: Novapress, 1998.

Bestellen met Proxis  

Moeilijkheid:  2

 • waarschijnlijk het beste, algemeen apologetische boek in het Nederlands

inhoud, recensie

 

 

De sleutel tot het geheim.
Door Clive. S. Lewis.
Baarn: Ten Have.

Bestellen met Proxis  

Moeilijkheid: 1

 • Moraliteit als argument voor God

inhoud, recensie

 

 

De Beeldhouder en zijn beeld: gedachten over God en mens.
Door C. S. Lewis
.Baarn: Ten Have, 1978. 

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 •  

inhoud, recensie

 

 

Geloven is zo gek nog niet.
Door Hans Wijngaards.
Vert. door H. en J. Brouwer.
Kampen: Kok, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1 

 •  

inhoud, recensie

 

 

Ik twijfel - een eerlijke bespreking
Door Alister McGrath.
Boekencentrum, 1997.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • licht apologetisch werk over intellectuele geloofstwijfel.

inhoud, recensie

 

 

De God die leeft.
Door Francis Schaeffer.
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 • waardevolle pragmatische apologetiek
 • helaas met fouten m.b.t. filosofie en argumentatie

inhoud, recensie

 

 


Christologie

zie ook geschiedenis / Bijbelse gescheidenis

 

 

 

De levende Jezus - De leider van een revolutie.
Door Tom Wright.
.Amsterdam: Ark Boeken, 1998.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 1

 • Op een eenvoudige wijze wordt hierin het leven van Jezus Christus behandeld en de evangeliŽn als bronnen om Jezus beter te leren kennen.

inhoud, recensie

 

 

 

Jezus - de God die mens werd
Door Alister McGrath.
Boekencentrum, 1998..

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • Goede uiteenzetting over de vraag
  naar de historische Jezus.

inhoud, recensie

 

 

 

Jezus bij hoog en bij laag: De christologie van Van de Beek en Kuitert.
Onder red. van A.van de Beek; Harry M. Kuitert e. a.
Kampen: Kok, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • Verschillende auteurs reageren op de boeken van Van de Beek en Kuitert

inhoud, recensie

 

 

Jezus: nalatenschap van het christendom, schets voor een christologie.
Door Harry M. Kuitert.
Ten Have, 1998.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • een provocatieve visie op Jezus vanuit de liberale theologie
 • het spraakmakende boek van VU theoloog tegen de christelijke belijdenis over Jezus

inhoud, recensie

 

 

 

Het algemeen betwijfeld christelijk geloof: een herziening.
Door Harry M. Kuitert.
Ten Have, .

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • een provocatieve visie op het christendom vanuit de liberale theologie

inhoud, recensie

 

 

 

Verzoening - daar draait het om
Door J. Hoek.
Boekencentrum, 1998..

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • Reactie op het boek van C.J. Den Heijer
  over de protestante verzoeningsleer 

inhoud, recensie

 

 

 

Geloven de twijfel te boven - een reactie op Kuitert
Door J. Hoek.
Kok Voorhoeve, 1993.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • Reactie op het boek Het algemeen betwijfeld christelijk
  geloof
  van H Kuitert

inhoud, recensie

 

 

 

Kuitert onder kritiek - wijsgerige en theologische reacties op dr. H.M. Kuiterts 'Het algemeen betwijfeld christelijk geloof'
Onder red. van Kuiper.
Buijten & Schipperheijn. 1993.

Bestellen met:

Moeilijkheid:2 

 

inhoud, recensie

 

 

 

 


Hermeneutiek

 

 

 

De Betekenis van de Bijbel.
Ddoor Aurelius Augustinus.
Ambo, 1998

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • Christelijke scholing in tekstbegrip
  en presentatie. 

inhoud, recensie

 


Mystiek

 

 

Spiritualiteit als inzicht.
Door F. A. Maas.
.Zoetermeer : Meinema, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 •  

inhoud, recensie

 

 


Neomontanisme ("charismatische" beweging) en pneumatologie

 

De belofte van genezing: Is genezing altijd de wil van God?
Door Richard Mayhue.
Vert. door H. L. Vellekoop.
Vaassen: Medema, 1999.

Bestellen met:

Moeilijkheid: 2

 • een gezonde en orthodoxe visie op de vraag rondom wonderlijke genezing

inhoud, recensie

 


Kerk

 

De Gemeente van mijn Dromen.
De Oecumene van het Hart
door ds. H.J. Hegger
Vaassen: Medema , 2000.  

Bestellen met:

Moeilijkheid: 

 • Visie op eenheid van Kerk en kerkgenootschappen, in het bijzonder Rooms-Katholieke en Protestantse kerk

inhoud, recensie

 


Aantal bezoekers sinds 9 sept. 1999:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-2001 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 9 sept. 1999
Pagina bijgewerkt op: 17 juni 2001