Welkom bij de Nederlandse site van de

stichting20b.gif (1251 bytes)

 europese36b.gif (1633 bytes)   apologetiek36b.gif (1878 bytes)

Algemene disclaimer: zie onderaan

 


Actueel

Het evangelie: ‘Dwaasheid voor de Grieken’? Christus en Herakles in de antieke opiniepeilingen
Inaugurele oratie van G.H. van Kooten, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, 10 Okt. 2006
(en auteur van het baanbrekende boek: Paulus en de kosmos : het vroege christendom te midden van de andere Grieks-Romeinse filosofie, Boekencentrum, Zoetermeer, 2002) 

Laatst geplaatste artikelen  

 

Profeten die brood eten: Conclusie
Joël Valk 

Godsbewijzen: het materialisme weerlegd 
Bruno Gedressac en Tjerk W. Muller

Niet door ervaring alleen
Jacques van der Meer 

De onvermelde reden achter de steun voor de staat Israël door het Amerikaanse fundamentalisme 
Gary North

 

Recensies:

Weg van Boeddha, van Martin Kamphuis (recensie door Willem Vreeken)


Van filosofie tot politiek, van religie tot natuurwetenschap... Onze stichting is een christelijke instelling die bezig is met allerlei wetenschappen en o. a. met fundamentele vragen, zoals het bestaan van God of vragen over het christendom. Door te klikken op de trefwoorden in de linkerkolom kunt u de verschillende afdelingen van onze site bezoeken. U kunt artikelen en boekrecensies lezen, boeken bestellen bij de shop, zich amuseren met een quiz, enz. Er is zelfs een gastenboek en een opiniepeiling te vinden op de afdeling feedback. We wensen u veel plezier bij het bezoeken van onze site!

Als u iets snel wilt vinden, kunt u onze zoekpagina gebruiken. 


Navigatie-tips: 


Opiniepeiling over de inhoud van uw wereldbeeld / religie
Opiniepeiling over de onderbouwing van uw wereldbeeld / religie


Nieuw
Kijk naar de laatste toevoegingen op deze site
Links
Ontdek goede sites
Boekenlijst
Zoek de boeken die u nodig hebt en bouw daarmee uw eigen bibliotheek op
Stichting
Onderzoek wat achter deze site zit...
Shop
Koop hier boeken
Feedback
E-mail ons, als u een belangrijke boodschap hebt, of vul ons gastenboek, opiniepeilingen... in
Artikelen
Lees onze artikelen
Leuk
Amuseer u met leuke apologetische wetenswaardigheden, plaatjes...
Recensies
Lees onze recensies
Actueel
Blijf op de hoogte van conferenties, initiatieven...
Discussies
Volg enkele debatten met sceptici of aanhangers van sekten
Columns

Zoekpagina

Mail de internetredactie voor een gratis abonnement op de nieuwsbrief 
UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

 

Site design: Copyright © 1998-2010 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 30 augustus 1998
Pagina bijgewerkt op: 26 okt. 2010

Algemene disclaimer:
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

Nieuwsbrief
Met betrekking tot de nieuwsbrief: het komt voor dat e-mailadressen voor de internetaanbieder onvindbaar zijn. Indien u wel een nieuwsbrief hebt aangevraagd en na meer dan een maand nog niets ontvangt ligt dit waarschijnlijk aan uw adres. Dan is het handig een ander adres op te geven.