actueel36b.gif (1487 bytes)

 

Navigatietips:   als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 

Overzicht:


Het evangelie: ‘Dwaasheid voor de Grieken’? Christus en Herakles in de antieke opiniepeilingen
Inaugurele oratie van G.H. van Kooten, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, 10 Okt. 2006
(en auteur van het baanbrekende boek: Paulus en de kosmos : het vroege christendom te midden van de andere Grieks-Romeinse filosofie, Boekencentrum, Zoetermeer, 2002)

2002

 

2001

 

 

 

Discussie over Nederland, conservatisme en politieke partijen 1999-2000

 

2000

 

 

1999

 

1998

 

 

 

 
UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 18 okt. 1998
Pagina bijgewerkt op: 28 nov. 2006

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.