nieuw36b.gif (1436 bytes)

Laatste toevoegingen op deze site

 

Navigatietip: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden.

Algemene disclaimer: zie onderaan

Sommige Pagina's zoals Links en de boekenlijst worden regelmatig bijgewerkt.

 2 juni 2002

Religieuze wetenschappen

Neo-Montanisme (Charismatische ) 

Hoe beoordeelt men het verschijnsel T.B. Joshua? (Tjerk W. Muller)

 

Discussie


13 april 2002

Praktisch

    Kunst/ Literatuur

        In de serie Profeten die Brood eten: Hoofdstuk 3: Conclusie  Joël Valk

Citaten

        Lees citaten die het waard zijn om over na te denken

Recensies

De Islamisering van onze cultuur, van Pim Fortuyn (recensie door Tjerk W. Muller)

Weg van Boeddha, van Martin Kamphuis (recensie door Willem Vreeken)


6 april 2002

Filosofie

God/ Atheïsme

Godsbewijzen: het materialisme weerlegd Bruno Gedressac en Tjerk W. Muller 

Religieuze wetenschappen

Inleiding/ Apologetiek: 

Dogmatiek

Eschatologie:

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

 

Discussie


16 februari 2002

Religieuze wetenschappen

Inleiding/ Apologetiek: 

Eschatologie: Heeft Christus zich in de toekomst vergist? A.C.I. Langevel

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings


15 december 2001

Kunst

In de serie: Profeten die brood eten?  Joël Valk 

Hoofdstuk 2: de andere kant van theologische thrillers

Religieuze wetenschappen

Eschatologie: Heeft Hal Lindsey gelijk? Tjerk Muller 

 

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

Recensies

Terug naar de Rede van Stephen Toulmin (recensie door Jacques van der Meer)


3 november 2001

 

Religieuze wetenschappen

Eschatologie: Eindtijd, een introductie Tjerk Muller

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

 

Recensies

De Kerk van mijn vader van C.A. van der Sluijs (recensie door Jan Boom)


22 September 2001

Kunst

In de serie: Profeten die brood eten?  Joël Valk 

Hoofdstuk 1: het lezen van theologische thrillers

Menswetenschappen/ Kerkgeschiedenis

Augustinus' bekering 
Tjerk W. Muller 

 

Religieuze wetenschappen

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

Deel II: Hoofdstuk 9: de Rechtvaardiging

            Hoofdstuk 10: de Rechtvaardigingsleer van Paulus

 

Lezingen door christenfilosofen:

 

Recensies

Ethiek: Reis naar het land van goed en kwaad, van Brenda Almond  (recensie door Jacques van der Meer)


25 Augustus 2001

Hete Vuren; Columns zonder schaamte (hier)

Christenen voor Israël  (door Tjerk W. Muller)
Lekentheologie  (door Tjerk W. Muller)
Rob Matzken  (door Tjerk W. Muller)

Menswetenschappen/ Antropologie

Harry Potter en de angst voor de duivel 
Tjerk W. Muller

 

Godsdienstwijsbegeerte/ Atheïsme

Het probleem van het lijden 
Tjerk W. Muller

 

Religieuze wetenschappen

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

Hoofdstuk 7. De menselijke natuur

Hoofdstuk 8. Slot en verantwoording

 

Recensies

Brieven van een scepticus; Een zoon schrijft met zijn ongelovige vader van Gregory & Edward Boyd  
Tjerk W. Muller

 


14 juli 2001

Hete Vuren; Columns zonder schaamte (hier)

Besnijdenisboot 16 juni 2001 (door Tjerk W. Muller)

 

Menswetenschappen

Geschiedenis/ Bijbelse Geschiedenis

Schijn en wezen; Nieuw inzicht omtrent de datering van het Lukas-evangelie in samenhang met andere dateringen
J.M.M.Thurlings 

 

Religieuze wetenschappen

Apologetiek: 

Jezus in de apologetiek (door Tjerk Muller)

Christelijke theologie / Dogmatiek

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

Hoofdstuk 5. Servum et liberum arbitrium

Hoofdstuk 6. Geloof

 

 

Recensies

Intelligente Emotie, van Ludo Abicht (recensie door Jacques van der Meer)

The shock of your life, van Adrian Holloway (recensie door Tjerk W. Muller)

De Gemeente van mijn Dromen; De Oecumene van het Hart van H.J. Hegger (recensie door Willem Vreeken)

 

 


16 juni 2001

Religieuze wetenschappen

Christelijke theologie / Dogmatiek

Wat is het Evangelie? 
Dave Armstrong. Vertaling: Mac de Nie

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

Hoofdstuk 3. Gods soevereiniteit en de menselijke keuzevrijheid (I)

Hoofdstuk 4. Gods soevereiniteit en de menselijke keuzevrijheid (II)

 

Politiek/ cultuur

Postmodernisme

De zwakte van het zwakke denken: de genade-loze terugkeer van de religie in de filosofie 
Jacques van der Meer

Postmoderniteit, een vaag begrip? 
Tjerk W. Muller & Jacques van der Meer

Kunst

Profeten die brood eten?  Joel Valk 

 

Recensies

Das Prinzip Verantwortung, van Hans Jonas (recensie door Jacques van der Meer)

 


6 Mei 2001

Artikelen

Religieuze wetenschappen

Christelijke theologie / Dogmatiek

Slecht rapportcijfer voor 'Jezus Christus'? 
Tjerk.W.Muller

Soteriologie : Boek Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand,  van J. M. M. Thurlings

Het Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand : Een inventarisatie ter introductie
J. M. M. Thurlings

Hoofdstuk 1-2 De situatie van de mens en Gods barmhartigheid 
J. M. M. Thurlings

Praktische wetenschappen

Politiek: 

Conservatisme: een goed middel met bijwerkingen
Jacques van der Meer 

Geneeskunde

Ziekte en Gezondheid: een nadere blik op alternatieve geneeswijzen
Hugo Bos

New Age:

Is "Een Cursus in wonderen" het Derde Testament?
Piet Guyt

 

 

Recensies

De ‘logische’ Jezus : logos, Christusdimensie en de 21e eeuw, een antwoord op kerk, bijbel en new age, van Jacob Slavenburg (recensie door Martie Dieperink)

Onder de Zon van Satan, van Georges Bernanos (recensie door Jacques van der Meer)

De kruisgang van het Christendom, van Robert Lemm (recensie door Bruno Gedressac)

 


4 december 2000

Artikelen

Filosofische wetenschappen

Sociale filosofie

Gelijkheid van mensen: Drie visies op menselijke gelijkheid
Jacques Maritain 

Menswetenschappen

Geschiedenis

Volkstelling onder Quirinius : een historisch probleem?
A.C.I.Langevel

Religieuze wetenschappen

Christelijke theologie / Dogmatiek

Verontschuldiging voor het Evangelie
A.C.I.Langevel

Praktische wetenschappen

Politiek: 

De moeilijkheden met het conservatisme
Jacques van der Meer 

Wordt het christendom progressief?
Jacques van der Meer 

 

Recensies

 


31 augustus 2000

Artikelen

Filosofische wetenschappen

Goddienstsfilosofie

Religieuze wetenschappen

Christelijke liturgie

New Age

 

Recensies

Cultuurfilosofie:

Geschiedenis:

 

Shop

 


29 mei 2000

Artikelen

Filosofische wetenschappen

Wetenschapsfilosofie

Menswetenschappen

Antropologie :

Bijbelse Geschiedenis

 

Religieuze wetenschappen

Apologetiek : 

 


3 april 2000

Artikelen

Filosofie

Metafysica /godsdienstfilosofie :

Religieuze wetenschappen

Apologetiek

Dogmatiek

 


27 maart 2000

Artikelen

Menswetenschappen

Kerkgeschiedenis

Antropologie

Religieuze wetenschappen

Bijbelse theologie

 

Recensies

 


14 februari 2000

 

Artikelen

Inleiding 

Intellectuele uitdaging :

Filosofie

Metafysica /godsdienstfilosofie :

Religieuze wetenschappen

Apologetiek

Dogmatiek :

Natuurwetenschappen

Biologie

 


17 januari 2000

Artikelen

Geschiedenis / christologie

Natuurfilosofie

Sociologie

Bijbelse Theologie

Lijst

 

 19995 december 1999

Zoekmachine

 

Artikelen

Apologetiek

Theologie

 

Recensies

Romans:

Theologie:

 


11 Oktober 1999

 

Actueel

 

Artikelen

Godsdienstfilosofie

Postmodernisme & relativisme:

Christologie

kunst 

 

Recensies:

 

 


9 September 1999

Shop 

Nieuwe etalages:

 

 


26 augustus 1999

Etalage (shop) vernieuwd en uitgebreid

 


19 Augustus 1999

Vele pagina's bijgewerkt en enkele recensies toegevoegd.

Actueel (bijgewerkt)

 

Feedback:

Aanmelding bij Gastenboek gerepareerd

 

Recensies:

Filosofie:

Biologie:

Sociologie:

Shop bijgewerkt (nu ook samenwerking met Proxis!)

 

Stichting:


9 augustus 1999

Artikelen:

Epistemologie (kenleer):

Postmodernisme en relativisme:

Christologie:

Psychologie

Geneeskunde:

 

(Andere pagina's zullen bijgewerkt of toegevoegd worden over enkele dagen)


24 april 1999

Artikelen:

Sociale filosofie en politiek:

Taalwetenschap:

Feedback

 

Leuk

 

Recensies:

Kentheorie

Metafysica:

 

Stichting, mensen (getuigenisse):

 


5 maart 1999

De site werd gestruktureerd met frames, reorganiseerd en helemaal bijgewerkt met een verbeterd design.

De volgende pagina's werden toegevoegd:

 

 199827 dec. 1998

 

 


1 dec. 1998

De volgende pagina's werden toegevoegd:

 

 

 


13 nov. 1998

De volgende pagina's werden toegevoegd:

 


25 okt. 1998: site vernieuwd

De layout van de site werd verbeterd. Vele pagina's werden bijgewerkt.

De volgende pagina's werden toegevoegd:

 


8 sept. 1998

Nieuwe pagina's en artikelen:

Apologetiek:

God & atheïsme:

Natuurwetenschap:

 


30 aug. 1998: site gecreëerd

Op die dag werden enkele algemene pagina's geplaatst:

En de volgende pagina's met de bijhorende artikelen:

God & atheïsme:

Bijbelse problemen:

 

Charismatische Beweging:

 

Postmodernisme en relativisme:

 

Religies:

 

  


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2001 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 30 aug. 1998
Pagina bijgewerkt op: 2 juni 2002

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.