artikelen36b.gif (1662 bytes)

Apologetiek (algemeen)

Navigatietips: als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 


Lijst van alle artikelen:

Zie ook de afdeling  intellectuele uitdaging

 

 


.Wat is apologetiek, en is het belangrijk voor christenen?

Wat wordt nu precies bedoeld met apologetiek? In verschillende stappen wordt uitgelegd wat apologetiek is. Waar dient ze voor? En hoe wordt ze gebruikt? Daarover kunt u lezen: 

Over de relatie tussen "geloof" en apologetiek: Apologetiek en Geloof (door Cornelis van Putten) 

Godsbewijzen worden vaak heftig afgewezen worden door zowel theïsten als niet-theïsten. Zijn Godsbewijzen wel degelijk betekenisvol, ook in onze tijd? De zin en onzin van Godsbewijzen (door Jacques van der Meer)

 

En, in verband met de commotie rondom de boeken van Kuitert: 

 


Algemene apologetische betogen

Een christen geeft enkele redenen voor zijn christelijk geloof :

 


Geschiedenis en apologetiek

Wat was de rol die apologetiek heeft gespeeld in de vroeg-christelijke kerk? In de volgende artikel worden een enkele belangrijke apologeten besproken, en een paar conclusies worden getrokken over wat men ervan kan leren voor het hier en nu: Apologetiek in de vroeg-christelijke kerk (door Willem Vreeken) 

 


Culturele / pragmatische apologetiek

Hebben we het christendom nodig?

 


Aantal bezoekers sinds 8 sept. 1998:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 8 sept. 1998
Pagina bijgewerkt op: 30 mei 2000

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.